Posts Written OnМай 19, 2019

Çerkeslerin Vatanlarına Geri Dönüşünü Etkileyen Bir Faktör olarak Hase

‘Bütün önemli yerel sorunlar, halk, toplum ve hase tarafından çözülmeli’…  Rusya’da mevcut federalizm sorunları ile ilgili, Çerkes ulusal hareketi aktivistleri ile Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi Beşeri Bilimleri Araştırma Enstitüsünün temsilcilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısı, 17 Mayıs, Habze derneği tarafından düzenlendi.   Toplantının videosu önümüzdeki günlerde yayımlanacak, daha önce ise, Habze Derneğinin temsilcilerince öne sürülen tezlere dikkat çekmek istiyoruz: Martin Koçesoko: Halkın sorunları en iyi halkın kendisi bilir; bu anlamda, federalizm, halkın kendi kendini yönetmesidir; daha anlaşılır şekilde anlatsak, hükümet, halktan koptuğu, kendi menfaatlerine yaşadığında, ne yolsuzlukla mücadele edebilir, ne de halka eğitim veya sağlık hizmetleri sunabilir.  Yoksulluk – bu bizim sorunumuzdur, bürokratlar için yoksulluk bir tehdit oluşturmuyor, çocukları Moskova’da eğitim görüyor, akrabaları ise, tedavi görmeye Nalçik dışına gidiyorlar.    Tarim sübvansiyonları dağıtanlarla çiftçilerin – tarim sektöründe bizzat çalışan, tarim işçilerinin birbirlerinden ayrı iki grup oldukları da sır değildir.   Biz, yüzyıllardır köylerin kalkınması, anadilmizi korumak, kültürümüzün gelişmesi ve soydaşlarımızın vatanlarına dönüşü gibi sorunları çözmeye çalışıyoruz; ancak, şimdiye kadar yapılabilenler bireylerin şahsi teşebbüslerinin sonucudur; devletin giriştiği herşey ise gösteriş amaçlı ve  ya toplum baskısından ya da kontrolü aktivistlerin elinden almak için yapılır. Böylece,…