Posts Written OnМай 2019

Çerkeslerin Vatanlarına Geri Dönüşünü Etkileyen Bir Faktör olarak Hase

‘Bütün önemli yerel sorunlar, halk, toplum ve hase tarafından çözülmeli’…  Rusya’da mevcut federalizm sorunları ile ilgili, Çerkes ulusal hareketi aktivistleri ile Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi Beşeri Bilimleri Araştırma Enstitüsünün temsilcilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısı, 17 Mayıs, Habze derneği tarafından düzenlendi.   Toplantının videosu önümüzdeki günlerde yayımlanacak, daha önce ise, Habze Derneğinin temsilcilerince öne sürülen tezlere dikkat çekmek istiyoruz: Martin Koçesoko: Halkın sorunları en iyi halkın kendisi bilir; bu anlamda, federalizm, halkın kendi kendini yönetmesidir; daha anlaşılır şekilde anlatsak, hükümet, halktan koptuğu, kendi menfaatlerine yaşadığında, ne yolsuzlukla mücadele edebilir, ne de halka eğitim veya sağlık hizmetleri sunabilir.  Yoksulluk – bu bizim sorunumuzdur, bürokratlar için yoksulluk bir tehdit oluşturmuyor, çocukları Moskova’da eğitim görüyor, akrabaları ise, tedavi görmeye Nalçik dışına gidiyorlar.    Tarim sübvansiyonları dağıtanlarla çiftçilerin – tarim sektöründe bizzat çalışan, tarim işçilerinin birbirlerinden ayrı iki grup oldukları da sır değildir.   Biz, yüzyıllardır köylerin kalkınması, anadilmizi korumak, kültürümüzün gelişmesi ve soydaşlarımızın vatanlarına dönüşü gibi sorunları çözmeye çalışıyoruz; ancak, şimdiye kadar yapılabilenler bireylerin şahsi teşebbüslerinin sonucudur; devletin giriştiği herşey ise gösteriş amaçlı ve  ya toplum baskısından ya da kontrolü aktivistlerin elinden almak için yapılır. Böylece,…

«У черкесов должно быть свое самоуправление – Хаса»

«Люди, общество, Хаса, должны решать все основные местные вопросы»… Круглый стол, посвященный проблемам федерализма в России, прошел 17 мая в офисе общественной организации «Хабзэ». В дискуссии участвовали ученые Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН и активисты черкесского национального движения. В ближайшие дни на нашем сайте будет опубликован видеоотчет о мероприятии, а пока предлагаем вниманию читателей основные тезисы, которые были вынесены на обсуждение представителями ОО «Хабзэ». Мартин Кочесоко: Никто не понимает лучше своих проблем, чем сами люди. В этом смысл федерализма, смысл самоуправления. Но, если говорить простыми словами: когда власть оторвана от народа, живет своей жизнью и своими групповыми интересами – невозможно ни эффективно бороться с коррупцией, ни организовать медицину или образование для людей. Проблемы бедности – это наши проблемы на земле, большинству чиновников бедность не грозит. Их дети учатся в Москве, родственники лечатся не в Нальчике. Не секрет, что те люди, которые делят субсидии на сельское хозяйство, и те люди, которые работают на земле, – в этом самом сельском хозяйстве, – это разные люди. Мы десятилетиями пытаемся ставить и решать проблемы нашего народа, – развития села, развития культуры, сохранения языка, проблему…

«России не нужны черкесы зарубежья»

Москва игнорирует обращения черкесских общественников, призывающих государство предоставить в упрощенном порядке гражданство России соотечественникам из Сирии, где с 2011 года ведутся военные действия. Республиканские власти пытаются помочь черкесам зарубежья освоить русский язык, чтобы они могли получить разрешение на временное пребывание, но системной и методической работы по обучению соотечественников из Сирии в республике до сих пор нет. В интервью нашему сайту представитель Кабардино-Балкарской общественной организации по оказанию поддержки соотечественникам «Жьэгу» («Очаг») Ольга Эфендиева-Бегретова рассказала об основных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в КБР черкесам, не имеющим гражданства. И поделилась планами о создании центра по адаптации репатриантов. Ольга Эфендиева-Бегретова Президент России Владимир Путин 29 апреля подписал указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». За несколько дней до этого, 25 апреля был опубликован его указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке». В обоих случаях российские власти обошли вниманием черкесов зарубежья. Как отреагировала черкесская общественность на эти указы? Были ли какие-то официальные заявления…