Posts Written OnФевраль 02, 2018

Сосрыкъуэ къызэралъхуар!

Си джатэжьурэ, уей дуней, хьэщхьэрыIуэдзэ, И дзэпкъитIымкIэ, уей дуней, лъыпсыр йожэхыр. Псы ежэхым, уей дуней, сызэпрыплъмэ. Кхъухь фIыцIэжьхэр, уей дуней, къызэпраху. Кхъухь фIыцIэжьурэ, уей дуней, къызэпрахум Дзэ фIыцIэжьыр, уей дуней, къызэпраш. Дзэ фIыцIэжьурэ, уей дуней, къызэпрашым Ар дзащхьищкIэрэ, уей дуней, зынаузэщI. Хьэдрыхэмэ, уей дуней, лъыхэр щIаушэ, ЩIы фIыцIэжьым, уей дуней, сыщIозэшыхь, ЩIы фIыцIэжьыр, уей дуней, къызэгуэстхъынути, БжыкIыщхьэкIэ, уей дуней, сынраIулIи…

Силъэпкъы гощыгъэу мэпсэу

Силъэпкъы ч1ыгуищэу мэпсэу: Щэрджэс, Къэбэртай, Адыгей. 1эк1ыбыми щы1эхэр бэхэу Тич1ыгум гочыгъэшъы, уей! Зы лъэпкъыр пчъэгъац1эу зэтрафы. Гощыгъэу, фэшъхьафэу зэхафы. Л1эш1эгъум нэк1убгъо ш1уц1эу Фэхъугъэ Кавказы заом Къелъытэ адыгэр коцыцэу,